Scoil Ṁuire, 1 Sidney Place, Wellington Road, Cork City T23 PF76 | Tel: 021 4501844 | E-mail: info@scoilmhuirecork.ie | Payment Portal

Scoil Mhuire Cork
~Nurturing for Life~

Scoil Ṁuire, 1 Sidney Place, Wellington Roa Cork City T23 PF76 Tel: 021 4501844 E-mail: info@scoilmhuirecork.ie

Irish

“Labhair í agus mairfidh sí”

An aidhm atá againn mar mhúinteoirí Gaeilge ná an Ghaeilge, go háirthe an Ghaeilge labhartha agus
an cultúr a chur chun cinn i measc na ndaltaí inár scoil. Cuirimid béim ar an nGaeilge labhartha sa
rang agus timpeall na scoile. Cabhraíonn labhairt na teangan le na scileanna uilig. Glacaimid páirt I
gcomórtais Gaeilge, díospóireachtaí, turasanna chuig an amharclann agus chuig an bpictiúrlann,
céilithe, ceardlanna agus Tráth na gceist gan ach cuid dár n-imeachtaí a lua. Déanaimid ár seacht
ndícheall cabhrú agus tacú le cuile dalta a sprioc phearsanta a bhaint amach. Mar aon leis sin,
cruthaímid atmaisféar taitneamhach agus dearfach inár ranganna agus áit gur féidir le gach dalta a
gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a n-éachtaí a chéiliúradh.

Our aim as Irish teachers in Scoil Mhuire is to promote Irish especially spoken Irish and an
appreciation for Irish culture. We emphasise spoken Irish in class and around the school. Speaking
Irish helps will all the other skills encompassed in the curriculum. We take part in Irish competitions,
debates, trips to the theatre and cinema, Irish dancing, workshops and quizzes but to mention a few of
our activities. We endeavour to help and support every student to reach their full potential and
personal goals. We create an enjoyable and positive atmosphere in our classes and a place where each
student can improve their Irish and celebrate their achievements.